I følge en benchmark-undersøkelse gjennomført i Sverige så ligger de Svenske e-handels bedriftene mye høyerer på konvertering enn de vi sammenligner med i Norge. Hvorfor er det slik når markedene er så like?

Når vi ser på undersøkelser på omni-kanal i Sverige og Europa så servi fort at Norge ligger etter de andre landene på konvertering. Sverige ligger på 2,3 prosent på segmentet "developing and performence" som er på linje med Europa. I Norge så ligger vi betydelig under dette nivået og det fleste tradisjonelle kjedene ligger godt under 1 % på konvertering. Det er de nye og rene netthandlerne som trekker snittet opp i Norge. Det er klare sammenheng mellom engasjementstall og konvertering og her finner vi noe av forklaringen på hvorfor vi ligger bak våre naboer i øst. Det er ikke bare svake engasjementtall som er årsaken, men også kompliserte utsjekk og betalingsløsninger må ta en god del av ansvaret for de svake resultatene. 

De beste kjedene i Norge ligger nærmere i snittverdiene i Europa mens de beste i Europa har neste dobbel så god konvertering som de beste i Norge. Norge har en stor andel salg av tjenester (reiser) på nett og dermed trekkes totalverdien opp i Norge i forhold til Europa.


Laster inn...