Amazon har lenge vært den aller beste aktørnen innen e-handel og slått de tradisjonelle butikkjedene på e-handel. Sammenligner vi Amazon med kjedene vi finner i Norge så der vi fort hvorfor Amazon lykkes mye bedre en kjedene i Norge og resten av verden.

På alle testene som blir kjørt så kommer Amazon mye bedre ut enn våre lokale butikkjeder. Først kommer ut med nummer posisjon i hele verden innen kategorien som driver med handel. Ser man videre på tallene for engasjement så er Amazon 85 % bedre enn de fremste kjedene i Norge (se bilde) Dette er kjedene som vi ofte betegner som foregangsbedrifter i Norge på e-handel. Innen e-handel så er det to forskjellige rentinger med to forskjellige filosofier på hvordan utvikle og drive e-handelssider. Den ene retningen er veldig opptatt av design mens den andre retningen er mer funksjonsorientert med lite fokus på design. Amazon er en forkjemper for den  funksjonsorienterte retningen og vi ser på verdensbasis så ser vi at de med stor suksess har ofte satset på denne funksjonsorienterte retningen. Amazon har også vært tidlig ute med personalisering og vært foregangsbedrift på dette området. Lanseringen av kundeklubben Amazon Prime har også bidratt veldig positivt med medlemmer som kjøper dobbelt så mye som en snittkunde og har en mye større lojalitet. Tallene for direktetrafikk hos Amazon er mye høyere enn snittet og har mange faste kunder som går direkte inn på deres hjemmesider. I USA så er det mange kunder som starter alle sine kjøp på Amazon isteden for å starte på Google i sin kjøpsprosess. Denne utvikling er sterk i USA men vi ser ikke like sterk tendenser i resten av verden.

 

Tall er hentet fra Omni 360 analysen hvor 30 retailkjeder i Norge har vært med i undersøkelsen.


Laster inn...